Hallinto ja talous

Kirkkovaltuusto valitaan vaaleilla nelivuotiskaudeksi kerraan.

Vaalit 2014

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.

Kirkkovaltuusto

Kirkkkoneuvosto yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa, tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kirkkoneuvosto

Johtokunnat


Talous

Etusivulle


Multiversum Oy