Talous

Tilinpäätös 2016

Vuosien 2010, 2012 ja 2013 yli 100.000 euron alijäämät kääntyivät 112.797,54 euroa ylijäämäksi vuonna 2014 verotulojen ja toimintatuottojen merkittävän kasvun ansiosta. Veroprosentin korottaminen 1,25:stä 1,40:een lisäsi tuolloin verotuloja 140.000 eurolla. Ilman 125.000 euron metsätuloja ja Kemin Kirkonkylän Osakaskunnan maksamia 29.000 euron osallisuusrahoja vuoden 2014 tilinpäätös olisi ollut alijäämäinen.

Vuosi 2015 tulos oli 16.123,80 euroa alijäämäinen ja 2016 alijäämää oli peräti 53.675,59 euroa. Väkiluvun vähenee n. 100:lla vuodessa. Suunta on huolestuttava.

Metsätalouden tulot (95.504,60 euroa) ylittyivät budjetoidusta 45.000 eurolla. Voimassa olevan metsätaloussuunnitelman mukainen kantorahatulo on keskimäärin 53.580 euroa vuodessa.  Viime vuosina on metsätalouden tulot olleet eri syistä tätä suurempia. Tulevaisuudessa metsätalouden vuositulo asettunee keskimäärin 50.000 euron tasolle. Kemin Kirkonkylän Osakaskunta ei jakanut osallisuusrahoja.

Korkotulot jäävät lähivuosina pieniksi; euriborkorot ovat nyt negatiivisia ja markkinoiden oletus on, että muutosta saattaisi olla näköpiirissä vuoden 2018 - 2019 kieppeillä; kukaan ei tiedä tarkalleen, milloin euribor-viitekorot lähtevät nousuun ja milloin kaikki euriborit ovat jälleen plussan puolella. Täysin pääomariskittömiä sijoituskohteita ei ole tarjolla. Tällä hetkellä useat sijoitukset on tehtävä ylikurssiin (110 %), jolloin indeksin lopullisen kehityksen ollessa nolla tai negatiivinen, sijoittaja menettää maksamansa ylikurssin (10 %) ja merkintäpalkkion (2 %). Vuoden 2017 alussa erääntynei-tä/erääntyviä määräaikaistalletuksia ei kannata sitoa riskikohteisiin, varsinkin kun seurakunnalla näyttää olevan tarve kiinteistöjen korjauksiin.

Vuonna 2016 oli palkkalistoilla, työvoiman vaihtuvuudesta ja sairaslomista johtuen, useita ylimääräisiä työntekijöitä. Alkuperäistä talousarviota jouduttiin täydentämään 108.650 euron lisätalousarviolla.

Kiinteistöjen määrä on rasite; uusi pappila on tyhmillään ja Honkamaan leirikeskukselle on käymässä samoin. Maulan seurakuntatalon käyttöaste on pieni. Vanhan pappilan nuorisotilojen sisäpuolisten osien korjaustyön suunnittelu on käynnissä. Korjaustyöhön on varattu 20.000 euroa. Jos kaikki esillä olleet toimenpiteet toteutetaan, kustannukset tulevat olemaan merkittävästi enemmän, jopa 80.000 – 120.000 euron suuruusluokkaa. Kirkon sisäpuolisten osien korjauksen kustannuksista ei voi vielä olla tietoa, mutta ne saattavat olla jopa 300.000 – 500.000 euron suuruusluokkaa. Uuden kirkon korjaustyö toteutunee 2019.

Seurakunnan taloudellinen asema on vielä hyvä. Mittavat kiinteistöjen korjaustyöt heikentävät kuitenkin maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. Seurakunnan taloudellisen tilanteen kehitystä tulee seurata jatkuvasti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää maksuvalmiuden suunnitteluun.

Kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuussa 2014 talouden tasapainottamisen tavoitesuunnitelman vuosille 2015 -2018. Suunnitelmassa mainitut toimenpiteet on syytä panna vireille viipymättä.

Keminmaassa 9.2.2017 Juha Nykänen, talouspäällikköToiminta- ja taloussuunnitelmat sekä talousarviot

Tilinpäätökset

Vapaita tontteja

Seurantatilojen ja hautatoimen maksut

Hautapaikkamaksut

Virkatodistusmaksut 1.5.2017 alkaen
Palvelumaksut
Tilojen käyttökorvaukset
Tilojen käyttökorvaukset 1.7.2017 alkaen
Hautojen hoitohinnat 2017
Hautojen kunnostus- ja peruskunnostusmaksut 2017

Ohje- ja johtosääntöjä, sopimuksia sekä henkilöstölle tarkoitettuja lomakkeita

Etusivulle


Multiversum Oy